MODEL 231 I KODEKS ETYCZNY

 

Firma MESGO przyjęła własny model organizacji, zarządzania i kontroli zgodnie z efektem dekretu ustawodawczego nr 231/2001 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (Model 231).

Model 231 składa się z części ogólnej – w której opisano treść i cele – oraz części specjalnej – która identyfikuje odpowiednie przestępstwa związane z konkretną działalnością społeczną, wraz z wewnętrznymi zasadami etycznymi.

Głównym celem Modelu 231 jest wdrożenie skutecznego systemu kontroli wewnętrznych umożliwiającego ograniczenie ryzyka popełnienia danych przestępstw, a w konsekwencji zwolnienia MESGO z odpowiedzialności przewidzianej w wyżej wymienionym dekrecie.

Integralną częścią modelu 231 jest Kodeks etyczny, który określa kluczowe wartości korporacyjnej etyki Grupy MESGO: legalność, uczciwość, przejrzystość i profesjonalizm.

Aby otrzymać zaktualizowaną wersję ogólnej części Modelu 231 i/lub Kodeksu etycznego, prosimy wysłać pisemną prośbę na adres: info@mesgo.it.

 

SUBSKRYBUJ NASZ BIULETYN INFORMACYJNY