Dodatki

OPIS

Dodatki są kluczowymi składnikami do osiągnięcia sukcesu w stosowaniu polimerów. Na przykład, bez dodatków antyoksydacyjnych nie byłyby dostępne wyroby wykonane z polipropylenu i polietylenu, szeroko użytkowane zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych. Inne dodatki, takie jak dyspergatory i środki ułatwiające procesy technologiczne, sprawiają, że nasze materiały polimerowe nadają się do poddawania obróbce, co pozwala na ich przekształcanie w najbardziej różnorodne formy.

Mechanizmy regulujące degradację, a tym samym stabilizację, ale także reologię, a zatem i proces, są ściśle związane z polimerem, który jest podstawą wyrobu, a zatem niezbędna jest dogłębna znajomość podstawowych zjawisk chemiczno-fizycznych, aby móc przewidzieć skutki wprowadzenia domieszki. Na przykład plastyfikator może oddziaływać na proces formowania, ale także na właściwości tribologiczne wyrobu; domieszka stabilizująca może z kolei oddziaływać na właściwości mechaniczne, przewodnictwo elektryczne i cieplne. Różne domieszki mogą również wykazywać efekty synergiczne.

WŁAŚCIWOŚCI

Niektóre z właściwości fizyczno-mechanicznych, na które wpływają dodatki, to:

 • Właściwości mechaniczne
 • Odporność termiczna
 • Odporność na światło
 • Odporność na ozon
 • Właściwości ognioodporne, samogasnące
 • Reologia
 • Przewodnictwo elektryczne i cieplne
 • Ciężar właściwy
 • Odporność na grzyby i bakterie
 • Identyfikowalność

Production

Niektóre z domieszek wytwarzanych przez MESGO Iride Colour to:

 • Środki wspomagające przetwórstwo
 • Nukleanty
 • Uniepalniacze halogenowane i bezhalogenowane
 • Stabilizatory światła, ciepła, hydrolizy
 • Dodatki antystatyczne
 • Dodatki
 • Przeciwblokery
 • Dodatki antybakteryjne i przeciwgrzybicze
 • Znaczniki laserowe, rentgenowskie, UV
 • Chemiczne środki porotwórcze

FORMULARZ KONTAKTOWY

  SUBSKRYBUJ NASZ BIULETYN INFORMACYJNY