Mieszanki termoplastyczne

OPIS

Mieszanki termoplastyczne są klasą materiałów, w których polimer podstawowy ma charakter termoplastyczny, to znaczy składa się z łańcuchów polimerowych, które oddziałują ze sobą poprzez interakcje międzycząsteczkowe (np.: siły Van Der Waalsa), generując bardziej lub mniej splątaną strukturę trójwymiarową. W zależności od rodzaju i intensywności tych oddziaływań, polimer może wykazywać struktury bezpostaciowe i/lub krystaliczne. Pierwsze, bardziej nieuporządkowane, odpowiadają za elastyczne zachowanie materiałów, podczas gdy te drugie, bardziej uporządkowane i zwarte, nadają materiałom odporność i wytrzymałość na rozciąganie.

Spektrum właściwości, które może wykazywać ta klasa materiałów, jest niezwykle szerokie pod względem mechanicznym, cieplnym, elektrycznym i technologii przetwarzania. W przypadku polimeru bazowego obecne są jeszcze wypełniacze, włókna, modyfikatory, środki zmniejszające palność i inne które zapewniają specyficzne właściwości zgodne z określonym zastosowaniem, a także dodatki stabilizujące, aby zapobiec pogorszeniu właściwości produktu zarówno podczas procesu, jak i fazy użytkowania. Wysoka wydajność typowa dla procesów przetwarzania materiałów termoplastycznych często narzuca obecność środków ułatwiających przetwórstwo, takich jak plastyfikatory.

WŁAŚCIWOŚCI

Główne właściwości materiałów termoplastycznych to:

 • Termoformowalność
 • Lekkość
 • Ekstremalna wytrzymałość na rozciąganie lub elastyczność w zależności od gatunku
 • Doskonała jakość uzyskiwanego wykończenia (powierzchnia, szczegóły, wrażenie w dotyku)
 • Ekstremalna wszechstronność receptury
 • Niska lub wysoka przewodność cieplna w zależności od receptury
 • Wysoka rezystancja lub przewodność elektryczna dzięki zastosowaniu wypełniaczy przewodzących
 • Łatwość barwienia
 • Stabilność w czasie

Production

Niektóre z materiałów termoplastycznych wytwarzanych przez MESGO Iride Colour to:

 

 • Materiały wysokowypełnione na bazie polistyrenu (PS), polietylenu (HDPE, LDPE, LLDPE), EVA
 • Mieszanki uniepalnione dodatkami bez- lub halogenowymi
 • Sztywny lub plastyfikowany polichlorek winylu (PVC)
 • Mieszanki przewodzące na bazie poliolefin i PVC

FORMULARZ KONTAKTOWY

  SUBSKRYBUJ NASZ BIULETYN INFORMACYJNY