Czarne przedmieszki

OPIS

Czarne przedmieszki otrzymuje się przez dyspergowanie sadzy w żywicach termoplastycznych. Na przestrzeni lat, produkty, które zostały opracowane przez przemysł sadzy różnią się wymiarami i strukturą cząstek, polem powierzchni i czystością. Unikalne i wielorakie właściwości sadzy sprawiają, że koncentraty są w konsekwencji wielofunkcyjne. Nie tylko względem różnych odcieni, ale także mechanicznego wsparcia, bezwładności cieplnej i chemicznej, przewodności elektrycznej i cieplnej. Sadze o bardzo małych cząstkach mają duże pole powierzchni i wymagają odpowiednich środków, w celu osiągnięcia wysokiego stężenia w preparatach i uzyskania optymalnej dyspersji. Produkty te zapewniają głęboki odcień i doskonałe właściwości powierzchni. Z drugiej strony, sadze grubsze, chociaż mają słabsze właściwości barwiące, mogą być używane do tradycyjnych zastosowań. Sadze o wysokiej strukturze, typowej dla sadzy przewodzących prąd elektryczny, wymagają technologii dyspersyjnych, które mogą zachować te właściwości. Wreszcie, jeśli istnieją ograniczenia dotyczące stosowania sadzy w wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, możliwe jest przygotowanie specjalnych czarnych koncentratów z tlenkami żelaza, które, chociaż są mniej kryjące, stanowią istotną i skuteczną alternatywę. Żywicami bazowymi używanymi do przygotowania czarnych koncentratów są: LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PVC, TPU wraz z żywicami pokonsumpcyjnymi w celu rozwoju zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

WŁAŚCIWOŚCI

Głównymi cechami charakterystycznymi czarnych koncentratów są:

 • Przedmieszka o głębokiej czerni i dużej sile barwnika
 • Doskonała dyspersja, przy wysokim stężeniu pigmentu
 • Doskonała przetwarzalność wytłaczania i formowania
 • Jednorodność dyspersji
 • Wysoka jednorodność wymiarów granulek dla wydajnego dozowania
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Odporność termiczna
 • Regulowana przewodność elektryczna
 • Stabilność właściwości elektrycznych w odniesieniu do warunków transformacji
 • Zgodność z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi, zwłaszcza dotyczącymi kontaktu z żywnością.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  SUBSKRYBUJ NASZ BIULETYN INFORMACYJNY