Czarne przedmieszki

OPIS

Czarne przedmieszki otrzymuje się przez dyspergowanie sadzy w żywicach termoplastycznych. Na przestrzeni lat, produkty, które zostały opracowane przez przemysł sadzy różnią się wymiarami i strukturą cząstek, polem powierzchni i czystością. Unikalne i wielorakie właściwości sadzy sprawiają, że koncentraty są w konsekwencji wielofunkcyjne. Nie tylko względem różnych odcieni, ale także mechanicznego wsparcia, bezwładności cieplnej i chemicznej, przewodności elektrycznej i cieplnej. Sadze o bardzo małych cząstkach mają duże pole powierzchni i wymagają odpowiednich środków, w celu osiągnięcia wysokiego stężenia w preparatach i uzyskania optymalnej dyspersji. Produkty te zapewniają głęboki odcień i doskonałe właściwości powierzchni. Z drugiej strony, sadze grubsze, chociaż mają słabsze właściwości barwiące, mogą być używane do tradycyjnych zastosowań. Sadze o wysokiej strukturze, typowej dla sadzy przewodzących prąd elektryczny, wymagają technologii dyspersyjnych, które mogą zachować te właściwości. Wreszcie, jeśli istnieją ograniczenia dotyczące stosowania sadzy w wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, możliwe jest przygotowanie specjalnych czarnych koncentratów z tlenkami żelaza, które, chociaż są mniej kryjące, stanowią istotną i skuteczną alternatywę. Żywicami bazowymi używanymi do przygotowania czarnych koncentratów są: LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PVC, TPU wraz z żywicami pokonsumpcyjnymi w celu rozwoju zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

WŁAŚCIWOŚCI

Głównymi cechami charakterystycznymi czarnych koncentratów są:

 • Przedmieszka o głębokiej czerni i dużej sile barwnika
 • Doskonała dyspersja, przy wysokim stężeniu pigmentu
 • Doskonała przetwarzalność wytłaczania i formowania
 • Jednorodność dyspersji
 • Wysoka jednorodność wymiarów granulek dla wydajnego dozowania
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Odporność termiczna
 • Regulowana przewodność elektryczna
 • Stabilność właściwości elektrycznych w odniesieniu do warunków transformacji
 • Zgodność z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi, zwłaszcza dotyczącymi kontaktu z żywnością.

PRZEWODZĄCE MIESZANKI TERMOPLASTYCZNE

Przewodzące mieszanki termoplastyczne są stosowane do wyrobów gdzie jest konieczność rozproszenia ładunku statycznego, co chroni przed ewentualnym uszkodzeniem spowodowanym przez elektryczność.

Mieszanki takie zawierają specjalny rodzaj sadzy, co czyni wyrób elektrycznie przewodzącym.

Poprzez zmianę typu sadzy oraz jej zawartości, jest możliwe regulowanie zakresem oporu właściwego, a tym samym obszarem zastosowania.

Oferujmy poniższe typu mieszanek przewodzących:

 • PVC do podłóg
 • PVC
 • PP do rur

 

Pobierz broszurę

FORMULARZ KONTAKTOWY

  SUBSKRYBUJ NASZ BIULETYN INFORMACYJNY