2013

Rozpoczęcie dywersyfikacji asortymentu poza sektor mieszanek kauczukowych wraz z utworzeniem MESGO Iride Colours i przejęciem działalności Iride Color, firmy zlokalizowanej w Garlasco i zajmującej się (od 1989 roku) produkcją dodatków i pigmentów w postaci przedmieszek do barwienia materiałów termoplastycznych i kauczuków, silikonu stałego i ciekłego.

Włoski fundusz inwestycyjny SGR wchodzi z udziałem mniejszościowym do kapitału zakładowego MESGO S.p.A. w celu wspierania Grupy w jej wielkościowym i międzynarodowym planie rozwoju. MESGO staje się częścią projektu ELITE włoskiej giełdy Borsa Italiana.

SUBSKRYBUJ NASZ BIULETYN INFORMACYJNY