Kim jesteśmy i do czego dążymy

Tożsamość firmy jest wspólnym wątkiem między przeszłością (dokonaniami) a przyszłością (celami, które zamierza osiągnąć). Firma MESGO pragnie być głównym graczem na rynku międzynarodowym, kontynuując inwestowanie w innowacje technologiczne i zasoby ludzkie, jednocześnie nie zapominając o swoim pochodzeniu.

Firma MESGO chce stanowić punkt odniesienia dla zakładów przetwórstwa materiałów gumowych i tworzyw sztucznych, wyróżniając się doskonałością w zakresie usług, kompetencji, jakości produktu i badań.

WARTOŚCI ODNIESIENIA

  • Kodeks etyczny (legalność, uczciwość, przejrzystość, rygor zawodowy)
  • Obsługa i satysfakcja klienta
  • Tworzenie wartości dla akcjonariuszy i współpracowników
  • Kompetencje i motywacja personelu
  • Ochrona środowiska, przestrzeganie przepisów i bezpieczeństwa

MESGO dąży do tego, aby być wyjątkową europejską firmą oferującą rozwiązania w zakresie kauczuku, tworzyw termoplastycznych, dodatków i przedmieszek barwiących, która w zakresie kompetencji, usług i jakości może równać się z dużymi międzynarodowymi firmami, przy jednoczesnym skupieniu na potrzebach klientów.

LINIE STRATEGICZNE

  • Inwestycje w badania i jakość
  • Ciągłe badania efektywności produkcji
  • Motywacja i zaangażowanie personelu
  • Przejęcia ukierunkowane na ekspansję geograficzną, zwiększanie udziałów w rynku, neutralizowanie konkurencji

SUBSKRYBUJ NASZ BIULETYN INFORMACYJNY