Mieszanki kauczuku fluorowego

OPIS

Fluoroelastomery (FKM lub FPM i FFKM) to kategoria kauczuków syntetycznych o najwyższej odporności na działanie czynników termicznych i chemicznych dzięki wysokiej zawartości fluoru oraz stabilności wiązania węgiel-fluor. Handlowe gatunki fluoroelastomeru otrzymuje się w wyniku rodnikowej polimeryzacji monomerów winylowych. Najczęściej stosowane są: fluorek winylidenu (VDF), tetrafluoroetylen (TFE), heksafluoropropylen (HFP), eter perfluorometylowinylowy (PMVE), MOVE, etylen, propylen. Właściwe proporcje różnych monomerów o różnej budowie przestrzennej  i własnościach wraz z odpowiednią terminacją łańcucha umożliwia regulowanie właściwości mechanicznych, zachowania w niskich temperaturach, odporności chemicznej, sposobem sieciowania i późniejszym przetwórstwem.

Receptury oparte na fluoroelastomerach charakteryzują się zazwyczaj zastosowaniem słabo wzmacniających wypełniaczy, zarówno sadzy, jak i białych wypełniaczy, oraz ograniczonym wykorzystaniem środków wspomagających przetwórstwo.

WŁAŚCIWOŚCI

Niektóre charakterystyczne właściwości mieszanek kauczuków fluorowanych to:

  • Temperatura ciągłego stosowania do 320°C nawet w kontakcie z mediami
  • Zastosowane dynamiczne w niskich temperaturach do – 45°C dla wybranych gatunków
  • Bardzo wysoka kompatybilność ze wszystkimi rodzajami paliw
  • Doskonała odporność na kondensaty komory korbowej silnika spalinowego
  • Wysoka odporność na rozpuszczalniki, oleje, kwasy oraz, z niektórymi gatunkami, zasady organiczne i nieorganiczne
  • Niska przepuszczalność gazu
  • Doskonałe właściwości dielektryczne
  • Bardzo wysoka ognioodporność

FORMULARZ KONTAKTOWY

    SUBSKRYBUJ NASZ BIULETYN INFORMACYJNY